Det är lugnt! 5-sekundersregeln är tillämpbar!

Chauffören Kevin Kryle chockades när han såg spaggetti slevas upp från golvet. Han känner uppenbarligen inte till 5-sekundersregeln!

Variant av 5-sekundersregeln

Variant av 5-sekundersregeln

Mer sådana LOL:iga bilder på http://www.explosm.net/comics/new/

Annonser